НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ (ГРОБИЩА) И ПОГРЕБВАНЕТО И ПРЕНАСЯНЕТО НА ПОКОЙНИЦИ

В сила от 10.05.2011 г. Издадена от министера на здравеопазването.

Обн. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011 г., изм. и доп. ДВ бр. 97 от 10 Декември 2019 г.

 

Изтегляне във формат DOC за Microsoft Office Word

 

 

Изтегляне във формат PDF за Adobe Reader