Клагенфурт - Октомври 2005                   Валенсия - Май 2007

 

Силистра - Април 2012                      Белград - Май 2013

 

Дрезден - Май 2013                     Монтана - Ноември 2013

 

Монтана - Ноември 2013                   Монтана - Ноември 2013

 

София - Ноември 2013              Велико Търново - Октомври 2016

с. Сливек - 07.04.2022 г.