ИСТОРИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

На 17.07.1998г. в гр.Сливен е учредена Асоциация на обредните домове и дейци в Република България. Нейни учредители са обредните домове от Асеновград, Ботевград, Бургас, Видин, Варна, Враца, Велико Търново, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Нова Загора, Пазарджик, Пловдив, Русе, Свищов, Севлиево, Сливен, София-радостни, София-тъжни, Стара Загора, Шумен, Хасково и Ямбол. Тя е регистрирана в Софийски градски съд с решение от 01.07.1999г. и Управителен съвет в състав: Елена Хубенова- Председател, Тодор Тодоров- Заместник-председател и членове: Лидия Гънгълова, Коста Кунев и Цоко Цочев.

През 2001г. в резултат на законови промени Асоциацията се закрива и се създава Сдружение на обредните домове в Република България /СОДРБ/, което се явява правоприемник на Асоциацията. Учредителното събрание на СОДРБ е проведено на 26.04.2001г. в гр.Ловеч. То е регистрирано в Ловешкия Окръжен съд на 17.07.2001г. Членове на УС са: Цоко Цочев- Председател, Сашка Габровска, Лидия Гънгълова, Василка Стоянова, Бойко Стойчев, Любчо Любчев и Петко Тучев.

Следващото Общо отчетно-изборно събрание на СОДРБ е проведено на 07.11.2006г. в гр.Пазарджик. Избран е нов Управителен съвет с членове: Василка Стоянова- Председател, Венцислав Григоров- Заместник-председател, Любчо Любчев, Методи Петров, Любомир Георгиев, Лидия Гънгълова, Бойко Стойчев, Стефан Андреев и Сашка Габровска. Управителният съвет става от 7/седем/ на 9/девет/ члена. На Общо събрание на СОДРБ проведено на 06.11.2007г. в гр.Монтана за Председател на УС е избран дотогавашния Заместник-председател Венцислав Григоров, а за Заместник-председател е избран Методи Петров. На 12.11.2009г. в гр.София, кв.Банкя на проведено Общо събрание на СОДРБ за Председател е избран Методи Петров, а за Заместник-председател е избрана Лиляна Петрова.

На Общо отчетно-изборно събрание на СОДРБ, проведено на 17.11.2011г. в гр.Разлог е избран УС в състав: Методи Петров- Председател, Лиляна Петрова- Заместник-председател и членове: Бойко Стойчев, Стефан Андреев, Таня Тинчева, Магдалена Карастоянова, Теодор Белев, Георги Георгиев и Моника Атанасова.

УС избран на проведено Общо събрание на 13.10.2016 г. в гр.Велико Търново в състав: Лиляна Петрова - Председател, Теодор Белев - Заместник-председател и членове: Магдалена Карастоянова, Таня Тинчева и Камелия Джиновска.

С Решение на Общото събрание от 21.10.2021г. в гр. Велико Търново момента действащия УС е : Таня Тинчева - Председател , Чудомира Пинджева - Заместник Председател . Членове Любомир Ковачев, Румена Маринова и Теодор Белев

От месец октомври на 2022 година Сдружението на обредните домове в Р България има нов управителен съвет след проведеното общо събрание. За председател е избрана Румена Маринова – гр. Добрич, зам.-председател Чудомира Пинджева – гр. Пловдив, и членове: Любомир Ковачев – гр. София, Мария Кусимитрева – гр. Петрич, Теодор Белев – гр. Силистра.