Законопроект за гробищата, гробищните паркове и погребенията 02.05.2018 г.

Продължение...

Управителният съвет на Сдружение на обредните домове в Република България съобразно свое решение от 22.02.2017 г. на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на Сдружението на 20.04.2017г.

Продължение...

Покана за участие в пътуващ семинар

Продължение...