Законопроект за гробищата, гробищните паркове и погребенията 03.08.2020 г.

Продължение...

Управителният съвет на Сдружение на обредните домове в Република България съобразно свое решение от 18.02.2022 г. съобразно свое решение от 18.02.2022, на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на Сдружението на 07.04.2022 г.

Продължение...

Вечно жив си остава човека, щом в житейската своя пътека в светлина е вървял, щом с достойни дела е живял

 


Обредният дом той е този, който е в помощ на хората – и когато са най-щастливи, и когато са най-съкрушени, и когато греят, и когато са помръкнали, в моменти на радост и мъка. И както древногръцкият философ Платон определя живота като „миг от две вечности“, така може да се определи и ролята на Обредния дом в живота на човечеството, като фактор, който може да съхрани и популяризира националното ни богатство, каквито са обредните ритуали и обичаи.