Законопроект за гробищата, гробищните паркове и погребенията 03.08.2020 г.

Продължение...

Управителният съвет на Сдружение на обредните домове в Република България съобразно свое решение от 18.02.2022 г. съобразно свое решение от 18.02.2022, на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на Сдружението на 07.04.2022 г.

Продължение...