Управителният съвет на Сдружение на обредните домове в Република България съобразно свое решение от 18.02.2022 г. съобразно свое решение от 18.02.2022, на основание чл.26, ал.3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на Сдружението на 07.04.2022 г.

Поканата можете да свалите от тук.